Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Melman Lingerie (hierna “ML” of “wij”). ML is gevestigd in Sassenheim aan Hoofdstraat 179. Het Kamer van Koophandel-nummer van ML is: 28000755.

Robin Melman is de Functionaris Gegevensbescherming van Melman Lingerie. Hij is te bereiken via info@melmanlingerie.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en alle overige relaties van ML.

Wat is het algemene privacybeleid van ML?

 • ML respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.melmanlingerie.nl en van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • ML stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • ML deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.
 • ML is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt ML altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

ML verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • u gegevens invult of achterlaat in onze vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van ML bezoekt;
 • een zakelijke relatie met ML heeft;
 • solliciteert bij ML.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

ML verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken u contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
 2. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 3. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 4. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de vestiging van ML voorzien van camera’s.
 5. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van ML een optimale gebruikerservaring biedt.
 6. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken uw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om u bestellingen te leveren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Melman Lingerie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@melmanlingerie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u ML toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kun u deze toestemming op ieder moment intrekken door dit telefonisch door of via e-mail (info@melmanlingerie.nl) door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

ML neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ML) tussen zit.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt ML?

ML verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Klantenservice

Bij de klantenservice (info@melmanlingerie.nl) van ML kun u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van ML en uw aankopen.

De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

2. Nieuwsbrief

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u de nieuwsbrief digitaal toe te sturen. Mocht u geen e-mails van ML meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de e-mail “uitschrijven / gegevens wijzigen”. Of u kunt ons telefonisch of via mail verzoeken om dit voor u te doen.

Om onze dienstverlening te verbeteren, voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde digitale nieuwsbrief. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is, of de nieuwsbrief geopend is en waar precies op geklikt is.

3. Gepersonaliseerde aanbiedingen

Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

4. Actie-postkaart

Als u zich inschrijft in ons klantenbestand met uw adres, dan krijgt u twee keer per jaar een geadresseerde actie-postkaart toegestuurd. Mocht u deze niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden per wederkerende post of dit telefonisch of via e-mail doorgeven.

5. Spaarsysteem

Als u zich inschrijft in ons klantenbestand met uw adres, dan krijgt u wanneer u voldoende punten heeft gespaard automatisch een waardecheque toegestuurd. Mocht u deze niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden met wederkerende post of dit telefonisch of via e-mail doorgeven.

6. Reclamage

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat u bij ons heeft gekocht. Wij gebruiken uw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer u het betreffende product bij ons heeft aangekocht en om vervolgens contact met u op te nemen.

7. Sollicitaties

Als u bij ML solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. ML gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

ML bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent bij ML. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart ML maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Gegevens van sollicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeftt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ML verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ML blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ML gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ML gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ML. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander ( of een door u genoemde organisatie) te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@melmanlingerie.nl.

Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen.

Wat als het privacybeleid van ML wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op https://www.melmanlingerie.nl/privacybeleid/. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2024.